อาการปวดศีรษะเบื้องต้น 3 แบบ

Three Primary Types of Headaches

วิธีการแยกประเภทความปวดศีรษะเบื้องต้น 3 แบบ   อาการปวดศีรษะประเภทใดที่ทำให้คุณเจ็บปวด?

อาการปวดศีรษะ อาจเป็นแบบมัวๆทึมๆ(dull) และ รู้สึกตุบๆ(throbbing)  หรือ ปวดแบบแหลมคม และปวดที่ตำแหน่งแน่นอน  อาการปวดศีรษะมี3 ประเภทใหญ่ๆ  คือ  อาการปวดศีรษะจากความเครียด , อาการปวดศีรษะไมเกรน และ อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย   แต่ละประเภทของอาการปวดศีรษะ จะมีสาเหตุ และ อาการเด่นของมันเอง การค้นหาว่าคุณมีอาการปวดประเภทไหน สามารถช่วยให้คุณสามรถบำบัดรักษาได้เมื่อเกิดอาการ และ ป้องกันการเกิดซ้ำได้อีกด้วย

การปวดศีรษะจากความเครียด

อาการปวดศีรษะจากความเครียด  เป็น ประเภทการปวดศีรษะที่พบบ่อยที่สุด มีสาเหตุจากการหดตัว ของกล้ามเนื้อคอ และหนังศีรษะ  การหดตัวนี้อาจถูกกระตุ้น โดยปัจจัยทางกายภาพ และ สิ่งแวดล้อมหลากหลาย รวมทั้งการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อไหล่ คอ จากท่านั่ง ความเครียด หรือ การขาดการนอนหลับ

อาการปวดศีรษะจากความเครียด มีผลให้เกิดความปวด และแรงดันที่ศีรษะ ระดับน้อย ถึง ปานกลาง ซึ่งสามารถเริ่มต้นที่ด้านหลังของศีรษะ คอ และดำเนินลงไป หรือย้อนกลับทางก็ได้  อาการปวดศีรษะนี้ จะรู้สึกเท่าๆกันทั้ง2 ด้านของศีรษะ และ สามารถเกิดร่วมกับความปวดที่คอ และ ไหล่  ความปวดอาจอยู่นานเพียงครึ่งชม. จนถึงหลายวัน  อาการปวดศีรษะจากความเครียด นอกจากรู้สึกไม่สบาย และน่ารำคาญแล้ว โดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การปวดศีรษะไมเกรน

การปวดศีรษะไมเกรนต่างจาก การปวดศีรษะจากความเครียด  ตรงที่การปวดศรีษะไมเกรน ปกติมักจะอยู่เพียงด้านเดียวของศีรษะ และ จะอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป  และเกิดความปวดที่ด้านหลังดวงตา และ ศีรษะร่วมด้วย  ผู้ทรมานจากการปวดศีรษะไมเกรนมากมายจะมีประสบการณ์ ไวต่อแสงและเสียง รวมทั้งมีอาการคลื่นไส้อาเจียรด้วย

การกำเริบของการปวดศีรษะไมเกรนบางครั้ง อาจนำด้วยอาการเห็นแสงจ้าซึ่งอาจรวมการเห็นประกายแสงไฟ หรือ ภาพเบลอด้วย อาการปวดศีรษะไมเกรนสามารถอยู่นานไม่กี่ชม.จนถึง2-3วันได้ โดยมีการปวดกำเริบได้1-2ครั้ง/ปี ในบางท่าน และหลายครั้งต่อเดือนในหลายท่าน  สิ่งกระตุ้นความปวดศีรษะไมเกรนที่เรารู้จัก มีมากมาย และ หลากหลายในแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม แต่ละสิ่งกระตุ้นความปวดศีรษะไมเกรน มีจุดตั้งต้นเดียวกัน ในสมองซึ่งนำไปสู่การทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติ และ ความปวดระดับปานกลาง ถึง รุนแรง

อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย

อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย เป็นอาการปวดศีรษะที่พบไม่บ่อยที่สุด แต่จะมีความรุนแรงมากที่สุด ผู้ชายมักจะทรมานจากความปวดมากกว่าผู้หญิง โดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด มีแนวความคิดที่ว่าอาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย อาจมีสาเหตุร่วมกับการที่เส้นประสาทใน สมองถูกกระตุ้น อย่างผิดปกติ

คำว่า“cluster”ในชื่อของ อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย  “Cluster headache” ไม่ได้โยงไปถึง ตำแหน่งของอาการปวดศีรษะ แต่น่าจะหมายถึงอาการปวดจากการกำเริบหลายจุดพร้อมกันมากกว่า นี่เองเป็นความแตกต่างหลัก ระหว่าง อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย กับ อาการปวดศีรษะจากความเครียด และ การปวดศีรษะไมเกรน

ปกติแล้ว อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย มักเกิดขึ้นซ้ำในช่วงเวลาที่แน่นอนระยะหนึ่ง    ผู้คนอาจเกิดการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย 1-3ครั้งต่อวัน เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ หรือ หลายเดือน (เรียกว่า ระยะเวลาของอาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย)  แล้วการกำเริบอาจจะหยุดหมด และรอเวลา กลับเป็นอีกครั้งในเวลาต่อมา

อาการปวดศีรษะที่มีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเซลด้วย นำให้เกิดความปวดศีรษะได้หนักที่สุด ในความปวดศีรษะทั้งหมด  ปกติสามารถบรรยายได้ว่าเป็นการปวดที่ รุนแรง แผดเผา หรือ แสบร้อน ความปวดจะเกิดอย่างรวดเร็วจากด้านหนึ่งของศีรษะ  รอบๆและด้านหลังดวงตา แล้วอาการแย่ลง อาจปวดนานเกือบ30นาที จนถึง2 ชมได้  อาการอื่นรวมทั้ง ตาบวม แดง มาก คัดจมูก หรือ น้ำมูกไหลที่รูจมูกข้างเดียวกับที่ศีรษะข้างที่ปวด

References

  1. Lifting the Burden. Information available for people affected by tension-type headache. Available at: http://www.w-h-a.org/assets/6/E0ED62DA-F33B-7800-997D29F3966BCFA3_document/What_is_tension-type_headache.pdf.
  2. Lifting the burden. Information for people affected by migraine. Available at: http://www.w-h-a.org/assets/0/E0E0E230-E5CC-D51C-5D382D5DEFA369DA_document/What_is_migraine.pdf.
  3. Lifting the Burden. Information for people affected by cluster headache. Available at: http://www.l-t-b.org/assets/98/91498A98-D07F-9C38-9BCC46611D89FE2F_document/What_is_cluster_headache.pdf.
  4. US Medline Plus. Tension headache. Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000797.htm.
  5. US Medline Plus. Migraine. Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000709.htm.
  6. US Medline Plus. Cluster headache. Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000786.htm.